გუნდი

ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრს ჰყავს ორი ტიპის თანამშრომლები: ”მუდმივი”- სრულ განაკვეთზე მომუშავე და ”პროგრამული”- როგორც სრულ განაკვეთზე ასევე, ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლები, რომელთა რაოდენობა იცვლება ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტების მიხედვით.

სრულ განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლები:

1. დავით გოგიჩაიშვილი, - აღმასრულებელი დირექტორი
2. ეთერ ჭყონია, პროგრამების მენეჯერი
3. ზაზა კილაძე - ფინანსების მართვა/მთ. ბუღალტერი
4. ანა იმნაძე - ოფისის მენეჯერი/ლოგისტიკის მენეჯერი
5. ნინო გიგინეიშვილი - დამლაგებელი

პროგრამების ოფიცრები:

  • ამირან გიგინეიშვილი - ტრენინგები

  • ირაკლი აფხაზავა - იურისპუდენცია

  • თამარ გოგიჩაიშვილი - თარგმნა (მოხალისეობრივ საწყისებზე)