კატეგორია

ჩვენი პუბლიკაციები

ჩვენი პუბლიკაციები ( ფაილი 50 )

ჩვენს მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული მასალები, წიგნები, ბროშურები და კვლევების შედეგები

DocManager 3.0

DocManager 3.0 ( ფაილი 2 )

ადგილობრივი თვითმმართველობის დოკუმენტაციის მართვის სისტემა ”დოკმენეჯერი” - პროგრამული პროდუქტი

არასამთავრობო ორგანიზაციები

არასამთავრობო ორგანიზაციები ( ფაილი 3 )

 ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ