ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

ხმის მიმცემთა რაოდენობა
40
პირველი ხმა
SATURDAY, 18 FEBRUARY 2012 12:24
ბოლო ხმა
THURSDAY, 10 JANUARY 2019 20:35

ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

Hits Percent Graph
უმუშევრობა
15 37.5%
მოშლილი სოფლის მეურნეობა
9 22.5%
წყალგაყვანილობის არქონა
4 10%
ამორტიზირებული გზები
4 10%
განათლების დაბალი ხარისხი
4 10%
მაღალი ფასები ყველაფერზე
3 7.5%
ბუნებრვი აირის არქონა
1 2.5%
მკურნალობის მაღალი ფასები
0 0%