ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

ხმის მიმცემთა რაოდენობა
39
პირველი ხმა
SATURDAY, 18 FEBRUARY 2012 12:24
ბოლო ხმა
FRIDAY, 14 SEPTEMBER 2018 16:15

ყველაზე მეტად რა პრობლემა გაწუხებთ?

Hits Percent Graph
უმუშევრობა
15 38.5%
მოშლილი სოფლის მეურნეობა
9 23.1%
წყალგაყვანილობის არქონა
4 10.3%
ამორტიზირებული გზები
4 10.3%
განათლების დაბალი ხარისხი
3 7.7%
მაღალი ფასები ყველაფერზე
3 7.7%
ბუნებრვი აირის არქონა
1 2.6%
მკურნალობის მაღალი ფასები
0 0%