სტრუქტურა

ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი თავის შემადგენლობაში  17 წევრს აერთიანებს. 8 კაციანი საბჭო განსაზღვრავს ორგანიზაციის სტრატეგიას და ძირითად პროგრამულ მიმართულებებს. საბჭოს შემადგენლობა:

  1. დავით გოგიჩაიშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე,დამფუძნებელი
  2. ამირან გიგინეიშვილი - მდივანი, აღმასრულებელი დირექტორი, დამფუძნებელი
  3. ზვიად ნაკაიძე - წევრი, ლანჩხუთის #61 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, დამფუძნებელი
  4. ზვიად აფხაზავა- წევრი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, დამფუძნებელი 
  5. თენგიზ წილოსანი - წევრი, დასავლეთ საქართველოს სოკარ გაზის ეკონომიკური მენეჯერი, დამფუძნებელი
  6. გიორგი მესხიძე -წევრი, საერთაშორისო ასოციაცია ”კივიტას გეორგიკას” პრეზიდენტი 
  7. დავით მელუა -წევრი, საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი
  8. დავით როსკო - წევრი, აშშ ქალაქ ფარმინგტონის სიტი მენეჯერი, მსვიდობის კორპუსის ყოფილი მოხალისე

ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობას უძღვება აღმასრულებელი დირექტორი. ოფისში დასაქმებულია ხუთი ადამიანი, 5-ც სხვადსხვა პროგრამებსა და პროექტებში. პროგრამულ თანამშრომელთა რაოდენობა დამოკიდებულია ორგანიზაციის მიმდინარე საქმიანობაზე.

ლსც-ს  მიმდინარე საქმიანობას ახორციელებს შემდეგი სამსახურები:

 

Ø      საინფორმაციო ცენტრი:  

Ø      გაზეთგამჭვირვალე თვითმმათველობისრედაქცია:

Ø      საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის სამსახური.  

Ø      ტექნიკური დახმარებისა და ტრენინგ ცენტრი:  

Ø      ინტერნეტ რესურსების ცენტრი: